Jin.Jian.Wai.Ke_Formulas_4.2011 717.JPG

Referring to the original formula in the order: right to left, top to bottom.

vertical line 1: 生姜 Sheng Jiang; 川芎 Chuan Xioang[1] ; 姜活 JIang Huo[2] ; 乳香 Ru Xiang; 杜仲 Du Zhong;
vertical line 2: 冬早 Dong Zao[3] ; 白芷 Bai Zhi; 独活 Du Huo; 贝母 Bei Mu; 双寄生 Shuang Ji Sheng[4] ;
vertical line 3: 早仁 Zao Ren[5] ; Chen Ci[6] ; 关炒 Guan Chao[7] ; ☐☐; 王芪 Wang Qi[8]
vertical line 4: 巴戟(天) Ba Ji (Tian); 泽泻 Ze Xie; (牡) 丹皮 (Mu) Dan Pi; 淮山 Huai Shan[9] ; 牛七 Niu Qi[10] ;
vertical line 5: 胡巴 Hu Ba[11] ; 云苓 Yun Ling[12] ; 久即 Jiu Ji[13] ; 龍骨 Long Gu; 有利 You Li[14] ;
vertical line 6: 高参 Gao Shen[15] ; ☐☐; 天麻 Tian Ma; 生地(黄) Sheng Di (Huang); 地骨(皮) Di Gu (Pi);
vertical line 7: 京子 Jing Zi[16] ; 好本 Hao Ben[17] ; 白术 Bai Zhu; 五味子 Wu Wei Zi; 熟地(黄) Shu Di (Huang)
vertical line 8: 付子 Fu Zi[18] ; 熟半下 Shu Ban Xia[19] ; 柴胡 Chai Hu; 百合 Bai He; 玉竹 Yu Zhu;
vertical line 9: 官桂 Guan Gui; (熟)天南星 Shu (Tian) Nang Xing; 莲子 Lian Zi; 干姜 Gan Jiang; 川参 Chuan Shen[20] ;
vertical line 10: 吉更 Ji Geng[21] ; 神曲 Shen Qu; 山查 Shan Zha[22] ; 麥芽 Mai Ya; ☐☐;
vertical line 11: 升麻 Sheng Ma; 川束 Chuan Shu[23] ; 當归 Dang Gui; 白芍 Bai Shao; 云皮 Yun Pi[24] ; 知母 Zhi Mu;
vertical line 12: (五)加皮 (Wu) Jia Pi; 木瓜 Mu Gua; 没药 Mo Yao[25] ; ☐☐; 砂仁 Sha Ren
vertical line 13: person picking up formula, date

Zhen Jie Lu Jia recieved Zhao (Shine) Fu ( Fortune/blessing);
Bing Wu Nian ( year )10-20-1906 (The patient's name and the date are edited by Li Chen)Translated by May Lim, OCOM 2014
Jin.Jian.Wai.Ke_Formulas_4.2011 717.JPG
 1. ^ most likely 川芎 Chuan Xiong but could be 川参 Chuan Shen (another rename for 苦参 Ku Shen) which is in vertical line 8
 2. ^ should be 羌活 Qiang Huo
 3. ^ possibly 冬虫夏草 Dong Chong Xia Cao which is also called 冬早夏草 Dong Zao Xia Cao
 4. ^ another name for 桑寄生 Shang Ji Sheng
 5. ^ possibly 酸枣仁 Suan Zao Ren
 6. ^ ?
 7. ^ possibly 甘草 Gan Cao
 8. ^ possibly 黄芪 Huang Qi
 9. ^ another name for 山药 Shan Yao
 10. ^ another name for 牛膝 Niu Xi
 11. ^ possibly 葫芦巴 Hu Lu Ba
 12. ^ another name for 茯苓 Fu Ling
 13. ^
 14. ^ should be 牡蛎 Mu Li
 15. ^ possibly 高丽参 Gao Li Shen, another name for Korean 人参 Ren Shen
 16. ^ possibly 蔓荆子 Man Jing Zi
 17. ^ possibly 藁本 Gao Ben
 18. ^ should be 附子 Fu Zi
 19. ^ should be 熟半夏 Shu Ban Xia (cooked/processed Ban Xia)
 20. ^ another name for 苦参 Ku Shen
 21. ^ should be 桔梗 Jie Geng
 22. ^ should be 山楂 Shan Zha
 23. ^ possibly shorthand for 川楝子
 24. ^ another name for 橘红 Ju Hong
 25. ^ hard to figure out first character, best guess is 没药 Mo Yao