1907_Formulas_4.2011 720


生姜,香付[1] ,只壳[2] ,好本[3] ,吉更[4] ,早仁[5] ,何叶[6] ,贝母,川芎,乳香,冬草[7]☐☐,羌活,独活,云苓,门冬[8] ,陈次,青皮,白术,当归,五味子,淮山[9] ,生地,熟地,白芍,柴胡,丹皮[10] ,泽泻,甘草,巴戟,☐☐,柯子[11] ,厚朴,大黄,雄黄,砂仁,木香


Sheng Jiang, Xiang Fu, Zhi Ke, Gao Ben, Jie Geng, Suan Zao Ren, He Ye, Bei Mu, Chuan Xiong, Ru Xiang, Dong Chong Xia Cao, ☐☐, Qiang Huo, Du Huo, Yun Ling, Mai Men Dong, Chen Ci, Qing Pi, Bai Zhu, Dang Gui, Wu Wei Zi, Huai Shan, Sheng Di, Shu Di, Bai Shao, Chai Hu, Mu Dan Pi, Ze Xie, Gan Cao, Ba Ji Tian ,☐☐, He Zi, Da Huang, Xiong Huang, Sha Ren, Mu Xiang

Qu Da Po ( older woman ) ricieved Zhao (Shine) Fu (Fortune/blessing)

Ding Mon Nian ( Year ) 3-9-19071907_Formulas_4.2011 720.JPG
Translated by William Dong and Leo Zhu
The patient's name and date are edited by Li Chen.
 1. ^ Should be 香附 Xiang Fu
 2. ^ Should be 枳壳 Zhi Ke
 3. ^ Should be 槀本 Gao Ben
 4. ^ Should be 桔梗 Jie Geng
 5. ^ Should be 酸枣仁 Suan Zao Ren
 6. ^ Should be 荷叶 He Ye
 7. ^ Should be 冬虫夏草 Dong Chong Xia Cao
 8. ^

  Should be 麦门冬 Mai Men Dong
 9. ^ Should be 山药 Shan Yao
 10. ^ Should be 牡丹皮 Mu Dan Pi
 11. ^ Should be 诃子 He Zi