1907_Formulas_4.2011 721


生姜,升麻,因陈[1] ,罂粟,生党[2] ,冬草[3] ,羌活,独活,防己,防风,加皮[4] ,黄柏,黄芩,大小茴[5] ,碎补[6] ,槟榔,贝母,元参,只壳[7] ,只实[8] ,白术,☐☐,苦参,双白[9] ,双术[10] ,炙甘草,金银花,牛膝,京芥[11] ,大黄,吉更[12] ,当归,朱砂,连召[13] ,白芍,甘葛[14] ,乳香,射香[15] ,泽泻,知母,元胡,木瓜,白及,☐☐,风行,钩行[16] ,川芎,冬花[17] ,赤芍,角刺[18] ,白芷,朴消 [19]

Sheng Jiang, Sheng Ma, Yin Chen Hao, Ying Su Ke, Sheng Dang Shen, Dong Chong Xia Cao, Qiang Huo, Du Huo, Fang Ji, Fang Feng, Wu Jia Pi, Huang Bai, Da Hui Xiang, Xiao Hui Xiang, Gu Sui Bu, Bing Lang, Bei Mu, Yuan Shen, Zhi Ke, Zhi Shi, Bai Zhu, ☐☐, Ku Shen, Sang Bai Pi, Bai Zhu, Cang Zhu, Zhi Gan Cao, Jin Yin Hua, Niu Xi, Jing Jie, Da Huang, Jie Geng, Dang Gui, Zhu Sha, Lian Qiao, Bai Shao, Ge Gen, Ru Xiang, She Xiang, Ze Xie, Zhi Mu, Yuan Hu, Mu Gua, Bai Ji, ☐☐, Feng Xing, Gou Teng, Chuan Xiong, Kuan Dong Hua, Chi Shao, Zao Jiao Ci, Bai Zhi, Pu Xiao

Shu Lu Ba Jin Zhi ricieved Zhao (Shine) Fu (Fortune)
Ding Mo Nian ( Year ) 2nd month 3rd day [1907]

1907_Formulas_4.2011 721.JPG
Translated by William Dong and Leo Zhu

The patient's name and the date are edited by Li Chen
 1. ^ Should be 茵陈蒿 Yin Chen Hao
 2. ^ Should be 生党参 Sheng Dang Shen
 3. ^ Could be 冬虫夏草 Dong Chong Xia Cao
 4. ^ Should be 五加皮 Wu Jia Pi
 5. ^ Should be 大茴香 Da Hui Xiang,小茴香 Xiao Hui Xiang
 6. ^ Should be 骨碎补 Gu Sui Pu
 7. ^ Should be 枳壳 Zhi Ke
 8. ^ Should be 枳实 Zhi Shi
 9. ^  Another name of 桑白皮 Sang Bai Pi
 10. ^ Could be 白术 Bai Zhu,苍术 Cang Zhu
 11. ^ Should be 荆芥 Jing Jie
 12. ^ Should be 桔梗 Jie Geng
 13. ^ Should be 连翘 Lian Qiao
 14. ^ Should be 葛根 Ge Gen
 15. ^ Should be 麝香 She Xiang
 16. ^ Could be 钩藤 Gou Teng
 17. ^ Should be 款冬花 Kuan Dong Hua
 18. ^ Should be 皂角刺 Zao Jiao Ci
 19. ^ Should be 朴硝 Pu Xiao