1906_Formulas_4.2011 722


生姜,☐☐, 白芍,当归,乳香,早仁[1] ,神曲,☐☐,山查[2] ,五味子,冬草[3] ,羌活,独活,淮山[4] ,白术,茯神,青皮,厚朴,熟地,炙甘草,远智[5] ,川芎,云苓,炙党[6] ,炙芪[7] ,陈次[8] ,玉桂[9] ,砂仁,以米[10] ,干姜,九节[11] ,雄黄,☐☐, 沙参,杏仁Sheng Jiang, ☐☐, Bai Shao, Dang Gui, Ru Xiang, Suan Zao Ren, Shen Qu, ☐☐, Shan Zha, Wu Wei Zi, Dong Chong Xia Cao, Qiang Huo, Du Huo, Shan Yao, Bai Zhu, Fu Shen, Qing Pi, Hou Pu, Shu Di, Zhi Gan Cao, Yuan Zhi, Chuan Xiong, Yun Ling, Zhi Dang Shen, Zhi Huang Qi, Chen Qi, Rou Gui, Sha Ren, Yi Mi, Gan Jiang, Jiu Jie Cang Pu, Xiong Hong, ☐☐, Sha Shen Xing Ren

Ba Shi (City) Fo Da Shen Da Sao (Fo middle-age lady) recieved Zhao Fu (Shine Fortune)

Bing Wu Nian ( Year )10th month 24th day [1906]


1906_Formulas_4.2011 722.JPG
Translated by William Dong and Leo Zhu

The patient's name and the date are edited by Li Chen
 1. ^


  Should be 酸枣仁 Suan Zao Ren
 2. ^ Should be 山楂 Shan Zha
 3. ^ Could be 冬虫夏草 Dong Chong Xia Cao
 4. ^ Should be 山药 Shan Yao
 5. ^ Should be 远志 Yuan Zhi
 6. ^ Should be 炙党参 Zhi Dang Shen
 7. ^ Should be 炙黄芪 Zhi Huang Qi
 8. ^ Not sure about this herb
 9. ^ Another name of 肉桂 Rou Gui
 10. ^ Should be 薏米 Yi Mi
 11. ^ Should be 九节菖蒲 Jiu Jie Cang Pu