1906_Formulas_4.2011 723


金应子[1] ,连召[2] ,川连[3] ,黄柏,黄芩,双寄生[4] ,大王[5] ,知母,三棱,莪术,牛七[6] ,金银花,吉更[7] ,杏仁,大戟[8] ,甘遂,蜣螂,牛子[9] ,香付[10] ,麻仁[11] ,柏子仁,姜虫[12] ,羌活,独活,乳香, 没药,泽泻,泽兰,贝母,灵仙[13] ,好本[14] ,灵脂[15] ,白芥子,☐好,白及,白芷,射干,细辛,丹皮[16] ,青皮,陈次,赤芍,射香,栀子,巴豆,乌药,元胡,蒲黄,花粉[17] ,冬花[18] ,海石[19] ,木通,桃仁,红花,雄黄,阿魏,苏子,朴消[20] ,归尾[21] ,山甲[22] ,生地,甘炒[23] ,☐☐,秦艽,山查[24] ,菊花,龙胆草,只壳[25] ,因陈[26] ,蒌仁[27] ,柴胡,天仙子,厚朴,竹力[28] ,苏木,凤仙花,防风,海棠,降香,京芥[29] ,何叶[30] ,九节[31] ,破石[32] ,双白[33]

Jin Ling Zi, Lian Qiao, Huang Lian, Huang Bai, Huang Qin, Sang Ji Sheng, Da Huang, Zhi Mu, San Leng, E Zhu, Niu Xi, Jin Yin Huang, Jie Geng, Xing Ren, Jing Da Jia, Gan Sui, Qiang Lang, Qian Niu Zi, Xiang Fu, Ma Zi Ren, Bai Zi Ren, Bai Jiang Can, Qiang Huo, Du Huo, Ru Xiang, Mo Yao , Ze Xie, Ze Lan, Bei Mu, Wei Ling Xian, Gao Ben, Wu Ling Zhi, Bai Jie Zi, ☐Hao, Bai Jie, Bai Zhi, She Gan, Xi Xin, Mu Dan Pi, Qing Pi, Chen Ci, Chi Shao, She Xiang, Zhi Zi, Ba Dou, Wu Yao, Yuan Hu, Pu Huang, Tian Hua Fen, Kuan Dong Hua, Hai Fu Shi, Mu Tong, Tao Ren, Hong Hua, Xiong Huang, A Wei, Su Zi, Pu Xiao, Dang Gui Wei, Chuan Shan Jia, Sheng Di, Gan Cao, ☐☐, Qin Jiao, Shan Zha, Ju Hua, Long Dan Cao, Zhi Ke, Yin Chen Hao, Gua Lou Ren, Chai Hu, Tian Xian Zi, Hou Pu, Zhu Li, Su Mu, Feng Xian Hua, Fang Feng, Hai Tang, Jiang Xiang, Jing Jie, He Ye, Jiu Jie Chang Pu, Chuan Po Shi, Sang Bai Pi

Qing Lian recieved Hou Fu (Good Fortune)
Guang Xu (9th emperor of the Qing Dynasty with his aunt the empress) Bing Wu Nian (Year) 2nd month 29th day [1906]

1906_Formulas_4.2011 723.JPG
Translated By William Dong and Leo Zhu

The patient's name and the date are edited by Li Chen
 1. ^ Should be 金樱子 Jin Ying Zi
 2. ^ Should be 连翘 Lian Qiao
 3. ^ Should be 黄连 Huang Lian
 4. ^ Should be 桑寄生 Sang Ji Sheng
 5. ^ Should be 大黄 Da Huang
 6. ^ Should be 牛膝 Niu Xi
 7. ^ Should be 桔梗 Jie Geng
 8. ^ Should be 京大戟 Jing Da Ji
 9. ^ Could be 牵牛子 Qian Niu Zi
 10. ^ Should be 香附 Xiang Fu
 11. ^ Should be 麻子仁 Ma Zi Ren or 火麻仁 Huo Ma Ren
 12. ^ Another name of 白僵蚕 Bia Jiang Can
 13. ^ Should be 威灵仙 Wei Ling Xian
 14. ^ Should be 槀本 Gao Ben
 15. ^ Should be 五灵脂 Wu Ling Zhi
 16. ^


  Should be 牡丹皮 Mu Dan Pi
 17. ^ Should be 天花粉 Tian Hua Fen
 18. ^ Could be 款冬花 Kuan Dong Hua
 19. ^ Should be 海浮石 Hai Fu Shi
 20. ^ Should be 朴硝 Pu Xiao
 21. ^ Should be 当归尾 Dang Gui Wei
 22. ^ Could be 穿山甲 Chuan Shan Jia
 23. ^ Should be 甘草 Gan Cao
 24. ^ Should be 山楂 Shan Zha
 25. ^ Should be 枳壳 Zhi Ke
 26. ^ Should be 茵陈蒿 Yin Chen Hao
 27. ^ Should be 瓜蒌仁 Gua Lou Ren
 28. ^ Should be 竹沥 Zhu Li
 29. ^ Should be 荆芥 Jing Jie
 30. ^ Should be 荷叶 He Ye
 31. ^ Should be 九节菖蒲 Jiu Jie Chang Pu
 32. ^ Should be 穿破石 Chuan Po Shi
 33. ^ Another name of 桑白皮 Sang Bai Pi