1907_Formulas_4.2011 725


☐☐, 连召[1] ,双寄生[2] ,☐☐,柴胡,只壳[3] ,青皮,灵脂[4] ,香付[5] ,白头翁,牛子[6] ,姜虫[7] ,灵仙[8] ,射香[9] ,陈次,泽泻,泽兰,贝母,京芥[10] ,白芍,丹皮[11] ,没药,乳香,好本[12] ,细辛,牛七[13] ,甘草,山查[14] ,福花,厚朴,角刺[15] ,元参,花粉[16] ,生地,姜黄,青代[17] ,干葛[18] ,白及,大黄,蒲黄,双白[19] ,地丁[20] ,木通,公英[21] ,元胡,桃仁,射干,菊花,金银花,兜铃[22] ,白芷,川芎,红花


☐☐,Lian Qiao, Sang Ji Sheng, ☐☐, Chai Hu, Zhi Ke, Qing Pi, Wu Ling Zhi, Xiang Fu, Bai Tou Weng, Qian Niu Zi, Bai Jiang Chan, Wei Ling Xian, She Xiang, Chen Ci, Ze Xie, Ze Lan, Bei Mu, Jing Jie, Bai Shao, Mu Dan Pi, Mo Yao, Ru Xiang, Gao Ben, Xi Xin, Niu Xi, Gan Cao, Shan Zha, Fu Hua, Hou Pu, Zao Jiao Ci, Yuan Shen, Tian Hua Fen, Sheng Di, Jiang Huang, Qing Dai, Ge Gen, Bai Ji, Da Huang, Pu Huang, Sang Bai Pi, Zi Hua Di Ding, Mu Tong, Pu Gong Ying, Yuan Hu, Tao Ren, She Gan, Ju Hua, Jin Yin Hua, Ma Dou Ling, Bai Zhi, Chuan Xiong, Hong Hua
1907_Formulas_4.2011 725.JPG
Translated by William Dong and Leo Zhu
 1. ^ Should be 连翘 Lian Qiao
 2. ^ Should be 桑寄生 Sang Ji Sheng
 3. ^ Should be 枳壳 Zhi Ke
 4. ^ Should be 五灵脂 Wu Ling Zhi
 5. ^ Should be 香附 Xiang Fu
 6. ^ Should be 牵牛子 Qian Niu Zi
 7. ^ Another name of 白僵蚕 Bai Jiang Can
 8. ^ Should be 威灵仙 Wei Ling Xian
 9. ^ Should be 麝香 She Xiang
 10. ^ Should be 荆芥 Jing Jie
 11. ^ Should be 牡丹皮 Mu Dan Pi
 12. ^ Should be 槀本 Gao Ben
 13. ^ Should be 牛膝 Niu Xi
 14. ^ Should be 山楂 Shan Zha
 15. ^ Should be 皂角刺 Zao Jiao Ci
 16. ^ Should be 天花粉 Tian Hua Fen
 17. ^ Should be 青黛 Qing Dai
 18. ^ Should be 葛根 Ge Gen
 19. ^ Should be 桑白皮 Sang Bai Pi
 20. ^ Should be 紫花地丁 Zi Hua Di Ding
 21. ^ Should be 蒲公英 Pu Gong Ying
 22. ^ Should be 马兜铃 Ma Dou Ling