1905_Formula_4.2011 741


生姜,金应子[1] ,桂枝,炙甘草,益母草,香付[2] ,小茴[3] ,白芍,当归,细辛,厚朴,通纸[4] ,角刺,☐☐,巴戟,乳香,干姜,早仁[5] ,以米[6] ,白术,☐☐,沙参,牛七[7] ,熟地,栀子,冬早[8] ,白茯苓,砂仁,熟半下[9] ,白芷,福皮[10] ,☐☐,贝母,青皮,独活,胡巴[11] ,白芥子,柴胡,丹皮[12] ,枯草[13]

Sheng Jiang, Jin Ying Zi, Gui Zhi, Zhi Gan Cao, Yi Mu Cao, Xiang Fu, Xiao Hui Xiang, Bai Shao, Dang Gui, Xi Xin, Hou Pu, Mu Tong, Zao Jiao Ci, ☐☐, Ba Ji Tian, Ru Xiang, Bai Zhu, ☐☐, Sha Shen, Niu Xi, Shu Di, Zhi Zi, Dong Chong Xia Cao, Bai Fu Ling, Sha Ren, Shu Ban Xia, Bai Zhi, Da Fu Pi, ☐☐, Bei Mu, Qing Pi, Du Huo, Hu Lu Ba, Bai Jie Zi, Chai Hu, Mu Dan Pi, Xia Ku Cao

Mei Shi (City) Shi Li recieved Hou Fu (Good Fortune);
Yi Yi Nian 9th month 10th day [1905]


1905_Formula_4.2011_741.JPG
Translated by William Dong and Leo Zhu
The date and the patient's name are edited by Li Chen
 1. ^ Should be 金樱子 Jin Ying Zi
 2. ^ Should be 香附 Xiang Fu
 3. ^ Should be 小茴香 Xiao Hui Xiang
 4. ^ Could be 木通 Mu Tong
 5. ^
  Could be 酸枣仁 Suan Zao Ren
 6. ^ Should be 薏米 Yi Mi
 7. ^ Should be 牛膝 Niu Xi
 8. ^ Should be 冬虫夏草 Dong Chong Xia Cao
 9. ^ Should be 熟半夏 Shu Ban Xia
 10. ^ Should be 大腹皮 Da Fu Pi
 11. ^ Should be 葫芦巴 Hu Lu Ba
 12. ^ Should be 牡丹皮 Mu Dan Pi
 13. ^ Should be 夏枯草 Xia Ku Cao