For Wash

jing jie, he ye, hua zi, [xia] ku cao, ai ye, gan cao, tuo sheng, lang du, chuan jiao, sheng ban xia, cang Zhu, yu jian [gui jian yu], [bai] Xian pi, [pu] gong yin, [jin] yin hua, shan ci gu, bai ji, mu bie, ge [geng] tou, sheng jiang

cook together to steam first and then wash, avoid light (zhang [nao] xiang, bai fan, xiong huang)

For topical application - directly apply to open area

chuan lian, mian cha, ma huang, jiang huo, sheng ma, she xiang, tan xiang, bai ji, fang feng, da wang, tuo sheng, dang gui, quan [chan] tui, xue jie, dan shen

For oral intake

jing jie, fang feng, dang gui, jie geng, sheng di [huang], chang tui, wu ma, ku shen, cang Zhu, [huo] ma ren, tian ma, qin jiao, zhong zi, zhi mu, mu tong, jin yin hua, lian qiao, gan cao, cooked shi jiao, yuan shen, huang lian (wine fry), gan yao, huang qin, mai dong, zhi zi, da wang, chai hu, he ye, du huo, jiang huo

cook with clean water

pick up by ge jiang ding gu good luck,
Ge Lie Xiang Zhi recieved Zhao Fu (Shine Fortune)

prescribed on Aug. 19th in Jia Chen year;
Jia Chen Nian 8th month 19th day [1904]

洗药

京芥, 何叶, 花子, (夏)枯草, 艾叶, 甘草, 陀shen, 狼毒, 川叫, 生半夏, 苍朮, 羽箭, (白)蘚皮, (蒲)公英, (金)银花, 山慈姑, 白芨, 木别, 葛头, 生姜

共煲水避风先熏后洗 (章香, 白凡, 雄黄)

搽药用 中骨内交開搽

川连, 面茶, 麻黄, 姜活, 升麻, 射香(麝香), 坛香, 白及, 防风, 大王, 陀shen, 当归, 全退, 血竭,丹参

食方

京芥, 防风, 当归, 吉更(桔梗), 生地, 蟬蜕, 乌麻, 苦参, 苍术, (火) 麻仁, 天麻, 秦艽, 中子, 知母, 木通, 金銀花, 连启 (翘), 甘草, 熟石交, 元参, 黄连, 干(山)药, 黄芩,麦冬, 枝子, 大王, 柴胡, 何(荷) 叶, 独活, 姜活

1904_Formulas_4.2011 740.JPG

The patient's name and the date are edited by Li Chen